Sprawdź zanim kupisz działkę lub rozpoczniesz budowę, czy grunt nadaje się do zabudowy, a woda podziemna jest bez zanieczyszczeń.

Wykonujemy badania gruntu i wody na potrzeby budownictwa.

Wykonujemy w szczególności:

 • opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • bilans wód opadowych na działce,
 • opinie hydrogeologiczne,
 • dokumentacje geologiczne,
 • odbiory podłoża pod fundamenty
 • legalizacje studni
 • dokumentacje hydrogeologiczne dla studni,
 • projekty i dokumentacje gruntowych pomp ciepła,
 • opinie o podtopieniach,
 • raporty sozologiczne stanu zanieczyszczenia gruntu
 • raporty na potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • operaty wodnoprawne itp.

Według obowiązującego prawa Opinia geotechniczna niezbędna jest do uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach niniejszej Opinii rozpoznajemy warunki gruntowo-wodne w podłożu działki.

Dzięki badaniom geologicznym powiemy czy warto kupować wybraną działkę. Podpowiemy jak odpowiednio zabezpieczyć fundamenty budynku. Sprawdzimy czy istnieje zagrożenie podtopieniem. Podpowiemy czy projektowana zabudowa jest zgodna z wymaganiami prawa wodnego.

Wykonujemy również studnie abisynki – kilkunastometrowej głębokości studnie wiercone podłączane pod hydrofor.

Oceniamy możliwości wydobywania złóż np. żwiru.

Badania wykonujemy specjalistycznym sprzętem geologicznym spełniającym normy z zakresu geotechniki. Dysponujemy wiertnicą mechaniczną wykorzystującą hydraulikę siłową jak i przenośnym sprzętem mechanicznym, przewidzianym do pracy w trudnych warunkach terenowych.

Jako jedna z niewielu firm do pracy wykorzystujemy profesjonalny geodezyjny lokalizator GPS/GNSS.

Badania terenowe wykonuje zespół doświadczonych geologów/geotechników z wymaganymi uprawnieniami.